Privacy Policy

Ik ben mij ervan bewust dat jij vertrouwen stelt in mijn organisatie en ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om voor jouw privacy te zorgen. Deze Privacy Policy geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website.

1. Over mij

Bij bezoek aan deze website kan ik gegevens van jou verwerken. Dit kan gaan om gegevens die je bijvoorbeeld via vragenlijsten, het contactformulier of ergens anders op de website invult. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborg en respecteer ik jouw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens door mij beschermd worden en je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Deze Privacy Policy geldt voor iedereen die de website www.ilonaverstegen.com bezoekt. Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot jouw rechten, neem dan via onderstaande gegevens contact met mij op.

Bedrijfsnaam: Psychologiepraktijk Ilona Verstegen
KvK-nummer: 59280611
Contactpersoon: Ilona Verstegen
E-mailadres: info@ilonaverstegen.com

Psychologiepraktijk Ilona Verstegen is een handelsnaam van Ilona Verstegen Psychologie.

 

2. Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerk ik:

a. Voor- en Achternaam;
b. E-mailadres;
c. Telefoonnummer;
d. Andere persoonsgegevens die je aan mij hebt verstrekt.

Ik verzamel op mijn website geen bijzondere persoonsgegevens van jou.

Hoe kom ik aan jouw persoonsgegevens?

Ik heb bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen.

3. Doeleinden

Om deze redenen verwerk ik de persoonsgegevens

Ik verwerk je persoonsgegevens alleen wanneer ik dat van de wet mag en voor de doeleinden die ik hieronder heb beschreven:

  • Het verwerken van een aanvraag intakegesprek.
  • Het contact opnemen via telefoon danwel e-mail ten behoeve van het inplannen van een intakegesprek of het beantwoorden van een contactaanvraag.
  • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera, waarvan Psychologiepraktijk Ilona Verstegen denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

 

4. Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens

Ik zal je persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen. Ik deel jouw gegevens met de volgende partijen, waaronder mijn verwerkers:

  • Hosting van mijn website;
  • Nieuwsbriefdienst;
  • Serverbeheerder;
  • E-mailmarketing;

Met mijn verwerkers heb ik verwerkersovereenkomsten gesloten. Zij zijn daarmee de verplichting aangegaan om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Ik tracht ernaar om geen persoonsgegevens vanuit Nederland door te geven naar landen buiten de EU. Dit is niet altijd geheel mogelijk. Indien er persoonsgegevens doorgegeven worden naar landen buiten de EU, gebeurt dit enkel naar bedrijven die gecertificeerd zijn voor het EU-US Privacy Shield.

Links

Mijn website bevat een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor jou als bezoeker. Door op een link te klikken ga je naar een andere, externe website buiten deze website. Daarom is deze privacyverklaring niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht. Ik kan daarom ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze websites. Het kan ook zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

 

5. Jouw rechten

Je hebt rechten en invloed op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@ilonaverstegen.com.

Inzage, aanpassing en wissen

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van je verwerk en je mag vervolgens verzoeken deze te laten aanpassen of te wissen.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht mij te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, ik jouw persoonsgegevens niet meer nodig heb of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zal ik jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken

Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heb je een klacht over hoe ik met jouw persoonsgegevens om ga? Je hebt het recht je klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

6. Beveiliging persoonsgegevens

Ik heb passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

 

7. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website wordt meegestuurd en door jouw browser op je computer of randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Daardoor kan ik jou bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. Meer informatie over cookies kun je via deze link vinden op de website van ConsuWijzer.

Analytische cookies

Omdat ik graag wil weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruik ik analytische cookies van Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze cookies worden maximaal 50 maanden bewaard.

Functionele cookies

Om het surfen op mijn website zo prettig mogelijk te laten verlopen, maar ik gebruik van functionele cookies. Denk hierbij aan het onthouden van een voorkeur die je hebt aangegeven.

Op www.ilonaverstegen.com zijn sociale media buttons aanwezig. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

 

8. Wijzigingen

Ik behoud het recht om de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen, zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

Deze privacyverklaring is opgesteld op 27 april 2021.