Privacy Policy

Ilona Verstegen, MSc beheert en is eindverantwoordelijk voor de organisatie van Psychologiepraktijk Ilona Verstegen (Steegstraat 5, 6041 EA Roermond). Zij is zich ervan bewust dat jij vertrouwen stelt in haar organisatie en ziet het als haar verantwoordelijkheid om voor jouw privacy te zorgen. Deze Privacy Policy geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website. Deze Privacy Policy geldt voor iedereen die de website www.ilonaverstegen.com bezoekt. Bij vragen over deze Privacy Policy gelieve contact op te nemen met Ilona Verstegen.

Bij bezoek aan deze website kan Ilona Verstegen gegevens van jou verwerken. Dit kan gaan om gegevens die je bijvoorbeeld via vragenlijsten, het contactformulier of ergens anders op de website invult. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Ilona Verstegen jouw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens door Ilona Verstegen beschermd worden en je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Gegevens van bezoekers

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.ilonaverstegen.com worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

Psychologiepraktijk Ilona Verstegen zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Gegevens die door de klant verstrekt worden

Ilona Verstegen verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties.

Welke gegevens verzamelen wij:

  • voor- en achternaam
  • telefoonnummer
  • mailadres
  • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in het berichtenveld

Psychologiepraktijk Ilona Verstegen kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Het verwerken van een aanvraag intakegesprek.
  • Het contact opnemen via telefoon danwel e-mail ten behoeve van het inplannen van een intakegesprek of het beantwoorden van een contactaanvraag.
  • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera, waarvan Psychologiepraktijk Ilona Verstegen denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

Gegevens die door de klant aan Psychologiepraktijk Ilona Verstegen zijn verstrekt zullen uiteraard nooit aan derden worden doorgegeven. Er is hier één uitzondering op: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Cookies

Psychologiepraktijk Ilona Verstegen maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Psychologiepraktijk Ilona Verstegen de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld na te gaan welke domeinnamen de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Je hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn of haar browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Psychologiepraktijk Ilona Verstegen maakt ook gebruik van marketingcookies om de communicatie van Psychologiepraktijk Ilona Verstegen zowel op haar eigen site als op haar partnersites persoonlijker te maken en beter af te stemmen op de wensen van de individuele klant.

Psychologiepraktijk Ilona Verstegen maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om websites te verbeteren en te optimaliseren.

Op www.ilonaverstegen.com zijn sociale media buttons aanwezig. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Beveiliging

De gegevens die de klant aan Psychologiepraktijk Ilona Verstegen verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Psychologiepraktijk Ilona Verstegen kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Psychologiepraktijk Ilona Verstegen voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Websites van derden

De website van Psychologiepraktijk Ilona Verstegen bevat een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van de site. Dit Privacy Policy is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht. Psychologiepraktijk Ilona Verstegen kan dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van de pagina’s van derden of voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van externe links.

Disclaimer

Psychologiepraktijk Ilona Verstegen is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.