Skip to content Skip to footer

Behandeling van stress, overspannenheid en burn-out

behandeling van stressklachten

Iedereen ervaart wel eens stress. Soms kan het ons zelfs helpen om op ons best te presteren! Maar als stress te lang aanhoudt, kan het onaangename symptomen veroorzaken. Ons stresssysteem raakt overbelast en ons autonome zenuwstelsel kan uit balans raken. Als je vaak last hebt van stress, is het belangrijk om hulp te zoeken voordat het iets ernstigers wordt, zoals burn-out.

Dat is waar biofeedback training, begeleiding en coaching van pas kunnen komen! Samen werken we aan het herstellen van je balans en zorgen we ervoor dat je je zowel in je hoofd als in je lichaam rustig en ontspannen voelt. Met onze holistische benadering ontvang je een totaal-behandeling op het gebied van psyche, lichaam, mindset en lifestyle.

Wat is stress?

De moderne samenleving biedt veel mogelijkheden. Soms kan het leven ook als veeleisend ervaren worden. Grenzen worden continue verlegd, de werkdruk wordt hoger en de complexiteit neemt toe. Alles moet en kán sneller, beter, mooier. Ondertussen wil je ook nog je gezin draaiende houden en je sociale contacten onderhouden. Steeds meer mensen hebben moeite om de balans tussen ‘spanning’ en ‘ontspanning’ in hun leven te behouden en raken gestresst en uitgeput.

Stress is een ander woord voor spanning. Deze spanning ontstaat als reactie op wat er om ons heen gebeurt. Maar deze spanning kan ook ontstaan door gedachten in ons hoofd en de manier waarop we ergens mee omgaan. 

Behandeling voor iedereen die de balans kwijt is

Symptomen van stress, overspannenheid en burn-out

Net zo goed als dat iedereen van andere dingen stress kan krijgen, reageert ook iedereen op zijn eigen unieke manier op stress. Hoge niveaus van stress gedurende een langere periode kunnen zich vaak uiten in fysieke, emotionele, mentale en gedragsmatige symptomen. Heb je deze symptomen bij jezelf opgemerkt?

Lichamelijke klachten 

 • hartkloppingen
 • hoofdpijn
 • klamme handen
 • kortademigheid
 • vermoeidheid
 • opgeblazen gevoel
 • buikpijn
 • opgejaagd gevoel
 • vaak ziek zijn

Lichamelijke klachten 

 • snel geëmotioneerd zijn
 • bang voor de toekomst
 • gevoel hebben te falen
 • lusteloosheid
 • machteloosheid
 • ongemotiveerdheid
 • ontevreden gevoel
 • onzekerheid
 • prikkelbaar zijn

Lichamelijke klachten 

 • besluiteloosheid
 • desinteresse
 • moeite om overzicht te houden
 • moeite met concentreren
 • vergissingen maken
 • vergeetachtig zijn
 • verstrooid zijn
 • afgenomen creativiteit
 • chaotisch zijn

Lichamelijke klachten 

 • piekeren
 • impulsief zijn
 • veel huilen
 • alles onder controle willen houden
 • te veel eten
 • te veel drinken
 • je terugtrekken
 • onderpresteren

Oorzaken van stress

Iedereen kan stress krijgen. Naast werkstress en leefstijl zijn er een aantal factoren die bijdragen aan het ontstaan van stress en uiteindelijk overspannenheid of burn-out klachten.

Karaktereigenschappen en stressklachten

Vaak zijn het juist wel de mensen die het hardst werken die het gevoeligst zijn voor een burn-out. Bepaalde persoonseigenschappen leiden vaak eerder tot stress en burn-out klachten. Denk hierbij aan:

  • perfectionisme
  • moeite hebben met nee zeggen
  • moeite hebben om je grenzen aan te geven
  • groot verantwoordelijkheidsgevoel
  • veel discipline en doorzettingsvermogen

Ingrijpende levensgebeurtenissen

Belangrijke levensgebeurtenissen kunnen je stressniveau ook aardig doen stijgen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • een scheiding
  • het overlijden van een naaste
  • een lichamelijke ziekte doormaken
  • ontslag of pensionering
  • veranderingen en onduidelijkheden op het werk
  • hard werken maar het gevoel hebben dat dat niet voldoende gewaardeerd wordt
  • veel ruzies met je partner of je kinderen
1
3

Gevolgen van stress

Kortdurende vs chronische stress

Kortdurende stress en spanning hoeft niet erg te zijn. Het helpt ons juist vaak om nog nét iets beter te presteren. Maar als je stress niveau voor lange tijd hoog is, kun je hier klachten van krijgen. Je stressniveau gaat je dan tegenwerken. Voorbeelden hiervan zijn faalangst of werkstress. Chronische stress laat je vermoeid voelen en je krijgt moeite om je te concentreren. Je gaat dit ook in de rest van je lichaam merken.

Stress en autonoom zenuwstelsel

Op lichamelijk niveau zien we dat ons autonoom zenuwstelsel uit balans raakt bij langdurige stress. Dit zenuwstelsel regelt alle onbewuste functies in je lichaam, zoals je ademhaling, je bloeddruk, je hartslag, je energieproductie en je stofwisseling. Meer specifiek is je sympathicus dan te vaak en te lang actief en je parasympathicus te weinig actief, waardoor je interne rem niet meer goed werkt. Uiteindelijk raakt het stresssysteem in je lichaam uitgeput.

Waarschuwingssignalen van overspannenheid of burn-out

Na verloop van tijd gaat je lichaam steeds meer waarschuwingssignalen afgeven. Stressgerelateerde klachten ontwikkelen zich. Voorbeelden hiervan zijn ´vage´ lichamelijke kwaaltjes en pijnen, hoofdpijn, spierpijn, slaapproblemen, concentratieproblemen, vermoeidheid, angsten, overprikkeling en somberheid. Als je hier niet tijdig iets aan doet, kunnen deze klachten zich dusdanig gaan opstapelen dat je uiteindelijk voldoet aan de criteria van een burn-out, overspannenheid, een depressie of een angststoornis.

Stress is niet datgene wat ons overkomt. Stress is onze reactie op wat er om ons heen gebeurt. Uiteindelijk heb je zelf controle op hoe je reageert.

Behandeling van stress en burn-out

Stress is niet datgene wat ons overkomt. Stress is onze reactie op wat er om ons heen gebeurt. Uiteindelijk heb je zelf controle op hoe je reageert. Ik help je met mijn holistische behandeling graag naar herstel.

Door metingen met geavanceerde apparatuur brengen we het stressniveau in je lichaam in kaart. Je krijgt dan een goed beeld hoe je lichaam reageert op stress. Vervolgens gaan we met deze metingen aan de slag en leer je hoe je de stress in je lichaam kunt verminderen. Dit doen we door middel van biofeedback training. Het mooie hiervan is dat je leert om je stressklachten te verminderen, maar ook leert hoe je in de toekomst deze klachten voor kunt zijn. In de begeleidende gesprekken op basis van Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en de cognitieve gedragstherapie (CGT) help ik je om goed met je klachten om te gaan en te begrijpen waar deze stress vandaan komt. Dit alles kunnen we ondersteunen met gericht orthomoleculair advies voor voeding en suppletie. Ik begeleid je en geef je handvatten en tips die je in de praktijk kunt inzetten.

Als neuropsycholoog heb ik ruime ervaring in de behandeling van stressklachten. Ik ga er van uit dat iedereen uniek is en ik stem de behandeling dan ook specifiek op jou en je klachten af. Tijdens het behandeltraject wordt je op de hoogte gehouden van je vorderingen. Mijn praktijk is gevestigd in het centrum van Roermond. Er zijn diverse manieren waarop je behandeling vergoed kan worden.

Plan een gratis intakegesprek in